Достатъчно

Колко е достатъчно, от кое
От пари и от чувства и от време
Колко можеш и искаш да разбереш
Или да почувстваш

Понякога достатъчното може да е малко
Като искрящ камък върху зелено листо
Понякога си със затворени очи
Не виждаш ти, ни светлина, ни топлина
Отвориш ли очи горкото ти
Ще поискаш ти повече от света

Достатъчното не стига, когато посмееш да искаш
Повече от твоята съдба и твоята свобода.

Обобщение
Достатъчно
Име на произведението
Достатъчно
Автор
Публикувано от
Ge&Ni
Лого
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •