Безсъние

Събуждам се
В пет и поглеждам настрани
Ръце познати ме обгръщат
Кошмари стари ме преследват

Мисли шеметни ме посещават
Въображението си на свобода пускам
Очите сини си представям
Умът рисува прелестни картини
Сърцето глухо си мълчи
Чувства нямам, от спомените ми дори не ме боли
Белег е, но не кърви

Тихо, тъмно, силен смях, сарказъм, бледо отражение
Мечти далечни, практични мисли
Душата празна
Заспивам

Обобщение
Безсъние
Име на произведението
Безсъние
Автор
Публикувано от
Ge&Ni
Лого
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •