Драмата

Свикнали сме да има драма
Никой не ме обича, толкова е тъжно
Ами обичай се сам
Не ме разбират, как да те разберат
Като искат първо себе си  да разберат
Всичко е драма, по много
Всичко е его по много
Сблъскат на характери
Като елини, блъскащи си рогите
Аз не съм, ти си
Или е той
Или е тя
Хората се сменят , като предмети за еднократна употреба
Страстта се превърна в “ и това ще мине”
Живота в “ така, като другите хора”
А е толкова лесно да се радваш на човека до теб, без минало и без други хора.
Ей, така за деня, ей така за любовта.

Обобщение
Драмата
Име на произведението
Драмата
Описание
За излишните неща
Автор
Публикувано от
Ge&Ni
Лого
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •